TEAM
团队
龙8国际pt娱乐老虎机团队具有国际化视野与本土化龙8国际手机版下载安装运作经验,核心成员均有超过10年的证券从业经历,有着丰富的龙8国际手机版下载安装银行与项目龙8国际手机版下载安装成功案例。在业内有着广泛的人脉关系与资源,与各大基金公司、证券公司和银行有紧密的战略合作关系。
ADVISER
公司顾问

//16781932.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAgsMCH6AUouoihwgIwwQU4tAE.jpg
//16781932.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAgsMCH6AUo_IqxgQUwwQU44wE.jpg
MANAGEMENT TEAM
管理团队


董事长:
//16781932.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAg6dGH6AUogPT0tgMwwQU4tAE.jpg

总经理:
//16781932.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAg4dGH6AUo4LavHzDBBTiiAQ.jpg

精英团队
//16781932.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAg4tGH6AUo_8iLkQQwwQU44wE.jpg
//16781932.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAg5NGH6AUowOmyggMwqwU45wE.jpg
//16781932.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAg6dGH6AUo56-JzAEwwQU4tAE.jpg
//16781932.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAg59GH6AUo4rTygAUwwQU4-AE.jpg
//16781932.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAg5NGH6AUortjRrAUwwQU4tAE.jpg
//16781932.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAg5NGH6AUosKCCsQcwwQU44wE.jpg
//16781932.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAg5NGH6AUogY6j5QYwwQU44wE.jpg
//16781932.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAg4dGH6AUox_qF0wMwwQU44wE.jpg
//16781932.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAg59GH6AUosIWg4gEwwQU44wE.jpg
//16781932.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAg4dGH6AUohZ2T7wUwwQU44wE.jpg
VENTURE PARTNERS
龙8国际手机版下载安装合伙人

//16781932.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAg5dGH6AUooOqGlQMwwQU44wE.jpg
//16781932.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAg59GH6AUohNzr9wYwwQU44wE.jpg
//16781932.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAg6dGH6AUo_uTy6gMwwQU44wE.jpg
//16781932.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAg59GH6AUopJy8pgEwwQU44wE.jpg